Tư vấn mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

+ Được cung cấp tài khoản truy cập website Sàn giao dịch nợ với cấp độ thông tin cho khách hàng là thành viên;
+ Được cung cấp dịch vụ tư vấn cho hoạt động mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
+ Được cung cấp các thông tin về giao dịch mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
+ Được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại từng thời kỳ.

+ Hồ sơ pháp lý của chủ nợ (Giấy ĐKKD, CMND/CCCD/Hộ chiếu…);
+ Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng vay;
+ Hồ sơ cấp tín dụng, xử lý nợ;
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
+ Các tài liệu liên quan khác.

Quy trình thực hiện

Thu thập thông tin

Liên hệ với Sàn, đăng ký thông tin về nhu cầu tư vấn khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu với Sàn (thông qua Sàn giao dịch/ Hotline/ Website của Sàn). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định và hướng dẫn của Sàn giao dịch nợ.

Thẩm định, đánh giá

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ tư vấn khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; SGDN thực hiện thẩm định, đánh giá hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.

Ký kết hợp đồng

Ký kết các Hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục khác

Báo cáo tư vấn

Cung cấp Báo cáo tư vấn của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu cho khách hàng