Môi giới bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu: là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa khách hàng với bên mua; và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

+ Được cung cấp dịch vụ môi giới cho hoạt động bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
+ Được cung cấp các thông tin về giao dịch bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
+ Được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại từng thời kỳ.

+ Hồ sơ pháp lý của chủ nợ (Giấy ĐKKD, CMND/CCCD/Hộ chiếu…);
+ Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng vay;
+ Hồ sơ cấp tín dụng, xử lý nợ;
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm của KNX;
+ Văn bản đề xuất về giá bán KNX; (nếu có)
+ Hợp đồng mua bán nợ; (nếu có)
+ Các tài liệu liên quan khác.

Quy trình thực hiện

Liên hệ, đăng ký

Liên hệ với Sàn, đăng ký thông tin về nhu cầu môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu với Sàn (thông qua Sàn giao dịch/Hotline/Website của Sàn). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định và hướng dẫn của Sàn giao dịch nợ

Thẩm định, đánh giá

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; Sàn thực hiện thẩm định hồ sơ và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.

Ký kết hợp đồng

Ký kết các Hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục khác (nộp phí, bổ sung hồ sơ, thông tin cần cung cấp…)

Tìm kiếm bên mua

Đăng thông tin hoặc niêm yết khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu đối với những hồ sơ đủ điều kiện niêm yết theo quy định. Thực hiện việc tìm kiếm bên mua khoản nợ, TSBĐ và cung cấp hồ sơ, thông tin để hỗ trợ các bên thúc đẩy giao dịch mua bán nợ thành công.

Đàm phán, đặt cọc

Thực hiện đàm phán, thu xếp với các bên để thống nhất giao dịch mua bán, tổ chức việc đặt cọc trong trường hợp các bên thống nhất mua bán

Bàn giao, tiếp nhận

Phối hợp, hỗ trợ các bên bàn giao, tiếp nhận khoản nợ xấu, TSBĐ, hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm dịch vụ khác