Lịch sử hình thành & phát triển

Các bước ngoặt chính đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty
 • 1

  Thành lập chính thức năm 2013

  Công ty cổ phần Agriland đặt trụ sở chính Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Khởi đầu từ ngành nghề chính là kinh doanh và môi giới bất động sản, Công ty đã bước đầu xây dựng nền móng uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản đang sôi động thời bấy giờ.

 • 2

  Mở rộng kinh doanh năm 2016

  Công ty mở rộng quy mô kinh doanh đa ngành nghề vào các lĩnh vực vô cùng mới như: mua bán và tư vấn mua bán nợ, công nghệ tài chính (Fintech)...

 • 3

  Chi nhánh Hà Nội năm 2019

  Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid, Công ty vẫn không ngừng nỗ lực và Chi nhánh Công ty tại Hà Nội ra đời, nối tiếp sự phát triển của Công ty ở quy mô toàn quốc

 • 4

  Xây dựng Sàn giao dịch nợ năm 2021

  Lập dự án Sàn giao dịch nợ và tài sản Agriland sở hữu bởi công ty cổ phần Agriland. Trong đó, đề án Số hoá khoản nợ và xây dựng cộng đồng mua bán nợ Việt Nam trở thành thị trường đầu tư chính quy quốc gia.

 • 5

  Hợp tác với Sàn giao dịch nợ VAMC năm 2022

  Công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sàn giao dịch nợ VAMC (Công ty VAMC-Ngân Hàng Nhà Nước)
  Hợp tác những đối tác chiến lược trong lĩnh vực mua bán và tư vấn mua bán khoản nợ.